Governing Council
Home » About Us » Governing Council

Shri. Leeladhar B. Dake (President)

Shri. Mohan V. Purandare (Vice-President)                  

Dr. Shashikant D. Pradhan (Vice-President)

Shri. Ramesh A. Mhapankar (Gen. Secretary)            

Shri. Subodh S. Acharya (Joint Secretary)

Shri. M. N. Ramamurthy (Treasurer)                              

Shri. Deepak N. Chauhan (Int. Auditor)

Shri. Keshavji U. Chhadva

Shri. Avinash R. Tambe                                                    

Shri. Sharad N. Patil

Shri. Radheshyam S. Pandey                                        

Smt. Parvati L. Parihar

Dr. Maya Parihar-Malhotra                                            

Shri. Rajiv R. Mhapankar

Shri. Anil B. Chauhan                                                        

Shri. Sandeep R. Chavarkar

Shri. Harshavardhan R. Pandey                                    

Shri. Parag L. Dake

Shri. Shailesh Shashikant Acharya

 Shri. Shashikant N. Acharya

Shri. S. Srinivasan

Shri. P. Venugopalachari

            About Us
  • About college
  • Vision
  • Affiliations
  • Governing Council
  • Academic Council
  • From the Principal's Desk